piątek, 7 stycznia 2011

Celowość celów

Nowy Rok to dla niektórych okres noworocznych postanowień. Istnieją podzielone opinie co do sensowności robienia sobie postanowień, czy to w sferze prywatnej czy zawodowej. Jedni psychologowie uważają, że to korzystne, bo motywuje, nadaje cel, strukturyzuje nasze działania, wreszcie powoduje satysfakcję czerpaną ze zrealizowanego z sukcesem postanowienia. Inni przeciwnie, są zdania, że postanowienia tworzą dodatkową, niepotrzebną presję, są niejako kolejnym narzuconym obowiązkiem, a w przypadku niezrealizowania postanowienia - powodem frustracji i zaniżonej samooceny ("nawet własnego postanowienia nie potrafię zrealizować").

Z postanowieniami zawodowymi wiążą się zazwyczaj cele. Postanowienie zwykle dotyczy przecież zrealizowania czegoś, np. znalezienia nowej pracy, nauki nowego języka obcego, otrzymanie podwyżki itd. Pierwszy z wymienionych przykładów celów wyrażany jest niekiedy otwarcie w życiorysach kandydatów. Zazwyczaj to początkowa część aplikacji, zatytułowana najczęściej "Cel zawodowy".

Z perspektywy kandydata najistotniejszym pytaniem może być to o sensowność umieszczania celu zawodowego w CV. Wśród rekruterów i nie-rekruterów spotkałem się z różnymi na ten temat opiniami, jednakowo rozsądnie uzasadnianymi. Zwolennicy umieszczania celu zawodowego w CV uważają, że aplikacja nabiera wtedy wyrazistości; CV jest wówczas nie tylko suchym opisaniem faktów, ale też jasnym wyrażeniem motywacji (np. otrzymania danej posady czy rozwoju w danym obszarze). Przeciwna opinia uzasadniana jest tym, że często zbyt mało o potencjalnych ofertach pracy wiemy, by precyzyjnie mówić o celach zawodowych. Niewiele jest zawodów czy obszarów biznesowych, w których kariery przebiegają w sposób typowy i określony, gdzie dane stanowisko/szczebel naturalnie wynika z poprzedniego. W przypadku osób, które otwarte są na różne ścieżki kariery (i mające ku temu predyspozycje) pisanie o konkretnym celu w danym momencie może nie mieć sensu.

Tym, co pewne - w przypadku osób umieszczających cele zawodowe w CV - jest wymóg ostrożności przy formułowaniu celów, w zależności od stanowiska, na które się aplikuje. Wydawałoby się to oczywistym, a jednak dość często zdarza mi się widzieć aplikacje, gdzie określony w CV cel zawodowy rozmija się ze stanowiskiem, na które została przesłana aplikacja. Wtedy pierwszą rekomendacją na jedno z postanowień noworocznych (i celów zawodowych) może być na pewno uważne przygotowywanie aplikacji rekrutacyjnych.


_______

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz