wtorek, 2 sierpnia 2011

Ocena pracownicza poddana ocenie

Oceny pracownicze to HR-owej teorii istotne narzędzie pomagające zarządzać zasobami ludzkimi, zwłaszcza w aspekcie oceniania, informowania i motywowania pracowników. Podręczniki HR mówią jeszcze o innych funkcjach ocen: rozwojowej, informacyjnej i decyzyjnej (stanowią podstawę do zmian kadrowych), ale to te trzy najpierw wymienione mają moim zdaniem największe znaczenie. W teorii zatem to ważne i przydatne narzędzie zarządzania pracownikami w organizacji. A ponieważ teoria i praktyka (w HR i w życiu) mają się do siebie różnie, praktyka przeprowadzania ocen w firmach najczęściej odbiega od tego, co piszą podręczniki. Często odbiega tak bardzo, że oceny pracownicze w ogóle nie są przeprowadzane... A tam gdzie są?

Kilka miesięcy temu zdarzyło się, że w przeciągu kilku tygodni miałem kilku kandydatów z jednej firmy - dużej, znanej i międzynarodowej. Z perspektywy rekrutacyjnej, historia ocen pracowniczych, jakim poddawany był kandydat (i oczywiście wynik tych ocen) może co nieco powiedzieć o samym kandydacie: najogólniej, jak radził sobie w byłych firmach, jak oceniali go przełożeni, jakie były jego mocne i słabe strony. Cóż z tego, jeśli pytając kolejnych kandydatów ze wspomnianej firmy, dowiadywałem się, że proces ocen przeprowadzany był tam zadziwiająco podobnie i zawstydzająco źle, nie widzieli oni w tym żadnej wartości, patrząc wstecz postrzegali go jako stratę czasu. Nie było dla mnie zaskoczeniem to, że gdzieś proces ocen pracowniczych przeprowadzany jest byle jak. Zdziwiło mnie, że dzieje się to w dojrzałej, zachodniej organizacji, z wieloletnią historią, generalnie dobrymi standardami i na ogół bardzo dobrymi pracującymi tam kandydatami (naprawdę, z czasem, gdy miałem spotkać się z kolejną osobą z tej firmy, z góry zakładałem, że mogę spodziewać się wysokiego poziomu i najczęściej nie zawodziłem się).

Puenta: proces ocen pracowniczych często sam powinien być poddany... ocenie.

_______

A dziś, w bonusie, rekrutacyjny dowcip. Na rozmowie rekrutacyjnej zjawił się grabarz:
- Dlaczego wybrał pan taki zawód?
- Ponieważ zawsze chciałem pracować z ludźmi.

_______

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz